NobleHouse.bg | Инфлация в строителния сектор

Новини

Освен увеличението на цените, компаниите са зависими и от забавянето на доставката на продукти. С постоянно променящите се пазарни условия, доставчиците също не могат да посочат крайна цена за доставка на основни материали, а също и да се ангражират с конкретен срок. Следователно строителните компании не могат да изчислят крайната цена за извършените от тях работи и услуги.

Частично ситуацията е провокирана от пандемията, от една страна и някои природни феномени от друга (например сегашното широко разпространено заразяване с корояди). Съществуват други фактори, които изострят проблема.

Те включват забавено преразпределение на неизползвана стомана, неправилно функциониращо международно снабдяване, верижна и търговска политика за трети страни. Освен това, в момента Китай черпи ресурси, по-специално стомана. Китай представлява повече от 50% от световното производство и потребление на стомана и строителният сектор в Китай използва 40% от цялата произведена стомана.

 

КАКВО ВЛИЯЕ НА ЦЕНАТА?

Повишаването на цената на суровините, на енергията и на транспорта, затруднените вътрешноевропейски доставки и работата на непълен капацитет на заводите заради COVID ситуацията и блокадите, са сред причините за повсеместното поскъпване на строителните материали. То е повишило себестойността на строителния продукт с между 33% и 35%. Това стана ясно по време на дискусия в рамките на имотната конференция Форум Реал. Производството на строителни материали е силно зависимо от цената на природния газ, която се повиши в пъти през последната година. Същото важи и за цената на електроенергията. Голяма част от строителните материали идват в България като внос и това също е фактор за покачването на цената им.

Цените на строителните материали следват със закъснение цените на енергоносителите, затова се очаква материалите тепърва да поскъпват. При керамиката, например, стойността на енергоносителите представлява над 50% от цената на материала. Цените на основните материали бележат двуцифрени ръстове през няколко месеца. Забавянето на доставките и увеличението на цената на транспорта в пъти лиши пазара от много от основните строителни материали. А когато търсенето превъзхожда в пъти предлагането, напълно нормално цената се покачва.

Себестойността на повечето строителни материали зависи и от себестойността на суровините. Цената на арматурата и кабелите е свързана с тази на металите на Лондонската борса за метали. Средната цена на медта през 2018-2019 г. е била около 6000 долара за тон, през октомври тази година тя достигна 10 600 долара. Фючърсите за 2022 г. са на цена от около 9400 долара с тенденция за бавен спад.

Важен фактор са и транспортните разходи, особено за суровини от далечни дестинации. Заради изнесените производства в далечна Азия цената на контейнерите нарасна седем-осем пъти. Промяната на цената на транспорта се усеща особено осезаемо при обемни продукти с ниска единична цена.

Принос за поскъпването на строителните материали има и работата на непълен капацитет на заводите в Европа заради COVID и блокадите. Миналата година имаше изцяло затворени заводи във Франция и в Италия, а в момента те не работят на пълни обороти заради заболели работници. Неефективността на заводите се отразява на единичната себестойност на продуктите.

Увеличенията рядко се вземат предвид, след като работата вече е започнала. Договорите или изключват клаузи за преразглеждане на цените, или те се прилагат неадекватно, или пък се прилагат твърде късно при изпълнението на договор, чиято продължителност може да бъде много години. Това означава, че междувременно изпълнителите поемат тежестта на увеличението на цените. Този риск не е адекватно компенсиран.

КАКВО МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕШЕНИЕТО?

Eдинственият работещ модел за справяне с повишените цени на материалите е на пазара да излизат качествени имоти с достатъчно добавена стойност. Една технологична сграда е по-икономична, по-комфортна, с увеличен ресурс и намалени оперативни разходи, запазва своята функционалност и стойност във времето. Притежаването на един имот не включва само стойността на придобиване, а и стойността на ползването му. Ако оперативните разходи за имота са ниски, то и цялата стойност на притежанието и ползването му е по-добра, отколкото ако купим евтино жилище с евтини материали и после се налага да го ремонтираме отново и отново.

Има някои национални решения за някои от дотук споменатите проблеми, като прилагането на разумни механизми за преразглеждане на цените и взимането на мерки срещу опортюнистично поведение, което противоречи на правилата на честната конкуренция и добрите бизнес практики.

Въпреки това, Европейската комисия, също има решаваща роля, тъй като този международен проблем не може да бъде решен само на национално ниво. Освен прилагането на адекватни механизми, тя трябва да гарантира спазването на търговските и промишлените политики на Съюза.

Конкретните инициативи, които биха могли да бъдат предприети от Комисията, също могат да включват:

- анализ на причините за такива увеличения;

- препоръка по отношение на корекции на сроковете за завършване;

- ясно политическо изявление или документ с насоки, адресиран до държавите-членки относно горепосочените опасения.

 

Направете запитване

Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни.