NobleHouse.bg | Предложи парцел

Предложи парцел

През първите две десетилетия на новия век, време на преход и търсене на нови решения за лична реализация и икономически просперитет, неспирният прогрес в технологиите продължава да формира нови професии в различни области и да променя обществените нагласи. Тези процеси водят до засилена миграция към големите градове, които продължават да увеличават своето социално и икономическо значение. Новите възможности и потребности на нарастващото градско население създават условия за ускорено развитие на градовете наред с всички предизвикателства в градоустройството и жилищната среда.

Ние от Noble House сме в очакване и пълна готовност да приемаме и даваме линия, смисъл, душа и сърце на тези предизвикателства, превръщайки ги в домове за хората.

След като се запознаем с предоставената от Вас информация, ние:

  • - Ще проучим и анализираме предложения от Вас парцел за реализиране на строителство
  • - Ще извършим предварителен обзорен и задълбочен анализ на предложения имот за осъществяване на строителство посредством следните показатели:
    • - Пазарна цена
    • - Локация
    • - Влезли в сила Подробни Устройствени Планове и ще разработим нови ПУП-ове, ако това е необходимо и целесъобразно
    • - Прилежаща инженерна инфраструктура - транспорт, подземни комуникации - ток, вода, канал, газ, топлопроводи, метро и др.

Ще одобрим парцела и ще изискаме съответните документи, необходими за процедиране на проектирането и строителството.

Тук може да ни оставите информация относно вашия парцел

Полетата маркирани с * са задължителни.

Съгласен съм с Общите условия